Dräktrådet i Norrbottens län är en intressegrupp för folkdräktsfrågor.
I gruppen ingår representanter för Norrbottens museum, Norrbottens läns hemslöjdsförening, Folkdansringen Övre Norrland och länshemslöjdskonsulenterna, Region Norrbotten.

Dräktrådets målsättning är att:
• samla och sprida kunskap om dräkter och dräktskick i Norrbottens län
• verka för ökad tillgång på bra material, mönster och arbetsbeskrivningar till dräktplagg
• skapa mötesplatser för dräktintresserade
• inventera kunskapsbärare som förvaltar för dräktområdet viktiga slöjdtekniker och kunskaper, samt verka för att dessa kunskaper lever vidare

Kontaktpersoner